L'empresa

Fabricació de components per a la indústria i per a la serralleria.

La nostra empresa es dedica a la fabricació de baranes, escales, portes i portals de diversos estils i materials (ferro, inoxidable, etc.), automatizats o no, com també treballs per a la construcció, com serien estructures o el reforçament d'edificis, reparacions de maquinària, manteniment industrial, etc. 

També treballem per les Administracions Públiques per les quals fabriquem faroles, baranes, estructures, etc. 

Alhora fabriquem components per tota mena de maquinària industrial, com també qualsevol treball amb xapa com cartells, tall de figures, etc. amb diferents metalls i materials: marbre, vidre, etc.